ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ (10/8/12)

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Εὔπλου διακόνου (†304). Νήφωνος Κων­σταν­τι­νουπόλεως (†1502)· ἀνάμνησις θαύματος τοῦ ἁγίου Σπυ­ρί­δωνος ἐν Κερκύρᾳ, δι᾿ οὗ ἐλύθη τῷ 1716 ἡ πολιορκία τῶν Τούρκων.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ (10/8/12)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ (9/8/12)

 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύ­στου ἐπισκόπου ῾Ρώμης τοῦ ἐξ ᾿Αθηνῶν (†258).

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (9/8/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ (9/8/12)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ (7/8/12)

 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. Κυζίκου ὁμολογητοῦ (†813-20). Μύρωνος ἐπισκ. Κρήτης τοῦ θαυματουργοῦ (†350), Τρι­αν­ταφύλλου νεομ. ἐκ Ζαγορᾶς (†1680), ᾿Αναστασίου νεο­μάρ­τυ­ρος τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (†1794).

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ (7/8/12)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ (6/8/12)

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Δο­με­τίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†363). Νι­κά­νορος ὁσίου (†1519), κτίτορος τῆς ἱ. μο­νῆς «Ζάβορδας» Γρε­βενῶν· Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ ἐξ ᾿Α­θη­νῶν, προστάτου ᾿Αρ­γολίδος.

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ (6/8/12)