Ανυπομονούμε και ‘μεις όπως ο Ηλίας!

 

Αύρα λεπτή

 Ένα μεγάλο μάθημα παίρνουμε αυτό το μήνα από τη μνήμη του προφήτη Ηλία, όσοι πονάμε για την Εκκλησία και διψάμε τον καθαρμό της. Το παίρνουμε διαβάζοντας το ιθ΄ κεφάλαιο του Γ΄ Βιβλίου των Βασιλειών. Στο μέρος αυτό της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται τα εξής:

Ο πύρινος προφήτης Ηλίας, με τη ψυχή κατάκοπη και σχεδόν απελπισμένη από τους αγώνες του εναντίον της ειδωλολατρίας που μάστιζε τον Ισραήλ, βρίσκεται σε μία σπηλιά του όρους Χωρήβ. Προσεύχεται στο Θεό και από την καρδιά του ξεχειλίζει το παράπονο : «Σε υπηρέτησα με ζήλο, λέγει στο θείο εργοδότη. Κοίταξε όμως τί λόγους έχω για να είμαι πια αποθαρρυμένος. Οι υιοί του Ισραήλ σε παράτησαν. Και παρ’ όλα όσα έκαμα, παρά τη στηλίτευση που τους απηύθυνα, παρά την τιμωρία των ιερέων του Βάαλ που η δύναμή σου απεργάστηκε, εξακολουθεί να παραμένει η ίδια κατάσταση. Τα θυσιαστήρια σου είναι ακόμη γκρεμισμένα. Οι προφήτες φονευμένοι. Κι εγώ απόμεινα ολομόναχος και οι εχθροί σου ζητούν το θάνατό μου».

Συνέχεια ανάγνωσης Ανυπομονούμε και ‘μεις όπως ο Ηλίας!