«ΥΜΝΟΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

«ΥΜΝΟΙ ΕΟΡΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ