Εορτάζοντες την 22ην του μηνός Ιουλίου

 


 • Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ η Μαγδαληνή, η Μυροφόρος και Ισαπόστολος

 • Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, η Παρθενομάρτυς

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΜΠΙΑΝΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 22ην του μηνός Ιουλίου

Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουλίου

 


 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΜΕΩΝ, ο δια Χριστόν σαλός (τρελός), και ΙΩΑΝΝΗΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Μελιτινή

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΣΤΟΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • 0Ι ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΟΣ και άλλοι 13 Μάρτυρες

 • Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ Μάρτυρος εν τω Έπτασκάλω, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ πλησίον του Ξηρολόφου (ίσως του Κουβικουλαρίου) και της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ εν τοις Αρματίου

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, επίσκοπος Ραδοβυσδίου (Νόμου Άρτας)

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, o σιωπηλός εν τω Σπηλαίω (Ρώσος)

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ, αυτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, o Στρατιώτης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουλίου