Αρχείο ετικέτας ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Γ΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2016)

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ  ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τ Παρασκευ τς Γ’ βδομάδος σπέρας

Μετ τς Γ’ Στάσεως τν Χαιρετισμν  

Συνέχεια ανάγνωσης Γ΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2016)

Α΄ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2016)

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Μετ τς Α’Στάσεως τν Χαιρετισμν

  Τῇ Παρασκευῇ τῆς Α’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

Συνέχεια ανάγνωσης Α΄ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2016)