Αρχείο ετικέτας ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ

«ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ +ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ