Αρχείο ετικέτας ΤΥΠΙΚΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2015)

 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

† Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀπο­στό­λων

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2015)

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

† Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀπο­στό­λων

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (29/6/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ (2015)

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

+Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ (2015)

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

+Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/6/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κύρου καὶ Ἰωάννου.

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν δ

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κύρου καὶ Ἰωάννου.

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν δ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/06/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

27 IOYNIΟΥ 2015

Σάββατον

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σαμψὼν τοῦ Ξενοδόχου.

.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2015)

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ.

+Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου

καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2015)

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ.

+Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου

καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ   (23/06/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως.

῏Ηχος β΄· ἑωθινὸν γ΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως.

῏Ηχος β΄· ἑωθινὸν γ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/6/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

20 IOYNIΟΥ 2015

Σάββατον

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

῏Ηχος α΄, ἑω­θι­νὸν β΄.

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/06/14.jpg

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν β΄.
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/06/15)

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/06/14.jpg
Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
+ ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
Τῶν Ἁγίων Πάντων,
Θεοδότου ἱερομάρτυρος
τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.
Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Τῶν Ἁγίων Πάντων,

Θεοδότου ἱερομάρτυρος

τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (06/06/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ


Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)