Αρχείο ετικέτας ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

«ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΚΡΑΙΜΟΝΑΣ’ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’

Τῶν Προφητῶν τοὺς ἀκραίμονας, καὶ παμφαεῖς φωστῆρας τῆς οἰκουμένης, ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν πιστοί, Ἠλίαν καὶ Ἐλισαῖον καὶ Χριστῷ ἐκβοήσωμεν χαρμονικῶς· Εὔσπλαγχνε Κύριε, παράσχου τῷ λαῷ σου, ἱκεσίαις τῶν Προφητῶν σου, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Η συγκλονιστική εμφάνιση του Προφήτη Ηλία!!!!

  • Η συγκλονιστική εμφάνιση του Προφήτη Ηλία

    Το Ιστορικό με τη Φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ο Προφήτης Ηλίας.

    Αθήνα, Δεκέμβριος 2005

    Κάποια Κυρία στην Αθήνα είδε από το παράθυρό της προ καιρού ένα Γέροντα έξω από το σπίτι της κοντά στα σκουπίδια, σαν να έψαχνε για κάτι.

  • Από ekklisiaonline.gr

Συνέχεια ανάγνωσης Η συγκλονιστική εμφάνιση του Προφήτη Ηλία!!!!