Αρχείο ετικέτας ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

  1. M. ΤΕΤΑΡΤΗ (πρωΐ).

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

  1. M. ΤΡΙΤΗ (πρωΐ)

σπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

  1. M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)

σπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρασκευή τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρασκευή τῆς E’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)