Αρχείο ετικέτας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου, Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
᾿Ανδρέου ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου (†62), πολιούχου Πατρῶν. Φρουμεντίου ἐπισκόπου ᾿Ινδίας (Αἰθιοπίας) (†380), ᾿Αλεξάνδρου Μηθύμνης.
Τῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/11/11)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ΄ (ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ).
᾿Ιακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†421).
Ἦχος βαρύς, Ἑωθινὸν Β’.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ΄ (ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ)
᾿Ιακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†421).
῏Ηχος βαρύς· ἑωθινὸν β΄.
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/11/2011)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
† ᾿Απόδοσις τῶν Εἰσοδίων, Αἰκατερίνης τῆς μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου (†313)· Μερκουρίου μεγαλομάρτυρος. ________________________________________
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τῌ ΚΕ’ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (24/11/2011)
† ᾿Απόδοσις τῶν Εἰσοδίων, Αἰκατερίνης τῆς μεγα¬λο¬μάρ¬τυρος καὶ πανσόφου (†313)· Μερκουρίου μεγα¬λο¬μάρ¬τυρος.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ