Αρχείο ετικέτας ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Τῶν Ἁγίων Πάντων,

Θεοδότου ἱερομάρτυρος

τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (06/06/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)