Αρχείο ετικέτας ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ(2016)

 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/23.jpg

                                           ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ζ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/10/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ(2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ (2016)

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄.   ΛΟΥΚΑ

Μνήμη τς σίας Μητρς μν Εφροσύνης.

χος πλ. α΄, ωθινν Γ΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/09/16)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (2016)

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

Ηχος δ΄, ωθινν Β΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/09/16)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

21 ΜΑΪΟΥ 2016

πόδοσις τς ορτς τν Μυροφόρων,

Κωνσταντνου (†337) κα Ελνης (†327) τν θεοστπτων βασιλων κα σαποστλων.

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ   ΕΣΠΕΡΑΣ (20/5/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας».

῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν β΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/04/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

Ε΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Συνέχεια ανάγνωσης Ε΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

Δ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Συνέχεια ανάγνωσης Δ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τετάρτη τς Bβδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (2016)

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ).

 «Ἀνάμνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων» (843).

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν θ΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/03/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ (2016))

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ.

«νμνησις τς π το παραδεσου ξορας το πρωτοπλστου ᾿Αδμ». νακομιδ τν λειψάνων Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ηχος πλ. δ΄, ωθινν η΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (12/03/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ (2016))

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ(2016)

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.
«Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ».


῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ζ΄.
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (05/03/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ(2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2016)

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν,

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (04/03/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2016)