Αρχείο ετικέτας ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Le Tropaire de la Théophanie «Dans ton Baptême au Jourdain Seigneur…» – Troparion of the Theophany