Αρχείο ετικέτας ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ. ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τῌ Κ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρας Ἀρτεμίου, τοΰ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου, καὶ τῆς Ὁσίας ἡμῶν Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.


Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ. ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Ψαλλομένη τῇ 1η Ὀκτωβρίου

Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

Αποτέλεσμα εικόνας για Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ

Ψαλλομένη τῇ 1η Ὀκτωβρίου

Ποίημα

Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου,

Ἀποστόλου  Βαλληνδρᾶ (ὁ α΄ Κανών τοῦ Ἁγίου)

καί Διονυσίου Προσκυνητοῦ Λαύρας (ὁ  β΄ Κανών τοῦ Ἁγίου)

EIΣ  ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΚΑ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ)

Ἀκολουθία Ἱερομ.ΦΩΚΑ ἐπ. Σινώπης

Ψαλλομένη  τῇ 23η Ἰουλίου

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΚΑ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (22 ΙΟΥΛΙΟΥ)

http://voutsinasilias.blogspot.gr/2009/07/22_15.html

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ (15 ΙΟΥΛΙΟΥ)

Τῌ ΙΕ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ

Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῆς μητρὸς αὐτοῦ.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ (15 ΙΟΥΛΙΟΥ)