Αρχείο ετικέτας ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (2015)

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

† Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύ­του (†306), ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ (740).

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/10/15)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (2015)