Αρχείο ετικέτας ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΚΑ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ)

Ἀκολουθία Ἱερομ.ΦΩΚΑ ἐπ. Σινώπης

Ψαλλομένη  τῇ 23η Ἰουλίου

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΚΑ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (2015)

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

+ Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλων.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ (2015)

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Σάββατον

+Εὐφημίας μεγαλο­μάρ­τυ­ρος (†451). ῎Ολγας ἰ­σα­­ποστόλου (†969), Νεκταρίου ὁσιο­μάρ­τυ­ρος τοῦ ἐκ Βρυ­ού­λων (†820).

 Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/7/15)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ (2015)