Σχολιάστε

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2017)

30  MΑΡΤΙΟΥ 2017

Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος (τοῦ Μεγάλου Κανόνος)

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Continue Reading »

Σχολιάστε

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ(2017)

29  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τετάρτη τς Ε’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Continue Reading »

Σχολιάστε

«ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΧΟΡΟΣ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Σχολιάστε

«ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΥΠΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σχολιάστε

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

 

Σχολιάστε

«Ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΥΑΓ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Σχολιάστε

«ΤΟ ΑΠ’ ΑΙΩΝΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ» ΗΧΟΣ Β’ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ