Αρχείο κατηγορίας PROFITIS ILIAS

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ (2017)

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

+Tο γου νδξου Προφτου λιο το Θεσβτου

Τ ΤΕΤΑΡΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/7/17)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ (2017)

Advertisements