ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ο ΦΩΣΤΗΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ Δ΄

«ΘΕΙΑΣ ΗΚΟΥΣΑΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«Ἡ τοῦ στόματός σου» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού»ΗΧΟΣ Δ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΑ, ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

«ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΤΟΝ ΓΟΝΟΝ»ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΗΧΟΣ Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΜΕΓΑΝ ΕΥΡΑΤΟ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΑΡΓΟΝ The Archdiocesan Byzantine Choir