Αρχείο κατηγορίας ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον)_2020

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σάββατον πρό τς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Αποτέλεσμα εικόνας για ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον)_2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον)_2020

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σάββατον πρό τς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Αποτέλεσμα εικόνας για ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ   ΕΣΠΕΡΑΣ (21/02/20)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον)_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

 

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σάββατον πρό τς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Αποτέλεσμα εικόνας για ψυχοσαββατο 2019

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σάββατον πρό τς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Αποτέλεσμα εικόνας για ψυχοσαββατο 2019

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ   ΕΣΠΕΡΑΣ (01/03/19)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2018)

 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σάββατον πρό τς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Αποτέλεσμα εικόνας για ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2018)

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σάββατον πρό τς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Αποτέλεσμα εικόνας για ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ   ΕΣΠΕΡΑΣ (9/02/18)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2018)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ(2017)

 

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Σάββατον πρό τς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ(2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ(2017)

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Σάββατον πρό τς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ   ΕΣΠΕΡΑΣ (17/02/17)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ(2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2015)

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2015)

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον).

Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν,

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ   ΕΣΠΕΡΑΣ (13/02/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟΝ τς πόκρεω (Ψυχοσάββατον).Πάντων τν π᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ρθοδόξων Χριστιανν, ερεσις τν λειψάνων τν γίων μαρτύρων τν ν τος Εγενίου, ρίστωνος πισκόπου ρσινόης.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων

μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου, Ἀρίστωνος ἐπισκόπου Ἀρσινόης.

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ   ΕΣΠΕΡΑΣ (21/02/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

«Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ

Ἦχος πλ. δ’

Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον, καὶ ἴδω ἐν τοῖς τάφοις κειμένην τὴν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορφον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσαν εἶδος. Ὢ τοῦ θαύματος! τί τὸ περὶ ἡμᾶς, τοῦτο γέγονε μυστήριον; Πῶς παρεδόθημεν τῇ φθορᾷ; πῶς συνεζεύχθημεν τῷ θανάτῳ; Ὄντως Θεοῦ προστάξει, ὡς γέγραπται, τοῦ παρέχοντος τοῖς μεταστᾶσι τὴν ἀνάπαυσιν.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

9  ΜΑΡΤΙΟΥ  2013

 † Ψυχοσββατον  

«Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος

κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». † Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας

μαρτυρησάντων (†320).

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ (08 /03/13)

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ  ΕΣΠΕΡΑΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

9  ΜΑΡΤΙΟΥ  2013

 † Ψυχοσββατον  

«Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος

κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». † Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας

μαρτυρησάντων (†320).

Σινάου τοῦ ὁμολογητοῦ (δ΄ αἰ.).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ