ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2018)

  10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον). Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2018)

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον). Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ   ΕΣΠΕΡΑΣ (9/02/18)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ(2017)

  18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον).

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ(2017)

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον). Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ   ΕΣΠΕΡΑΣ (17/02/17)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2015)

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2015)

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ   ΕΣΠΕΡΑΣ (13/02/15)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

  22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον).Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου, Ἀρίστωνος ἐπισκόπου Ἀρσινόης.