ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2016)

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 † Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον).  «Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χρι­στι­­α­νῶν».  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2016)

18 IOYNIOY 2016 † Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον).  «Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χρι­στι­­α­νῶν». Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  ΕΣΠΕΡΑΣ (17/06/16)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

30 ΜΑΪΟΥ 2015 † Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). «Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χρι­στι­­α­νῶν».  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

30 ΜΑΪΟΥ 2015 † Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). «Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χρι­στι­­α­νῶν». Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/05/15)  

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουνίου 2014

Ψυχοσάββατο Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ, ο εν Άγκυρα Η ΑΓΙΑ ΖΗΝΑΪΣ, η Θαυματουργή ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΑΙΣΙΑ ( ή Εσία ή Ευσέβεια) και ΣΩΣΑΝΝΑ Η ΑΓΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΙΝΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΥΚΑΡΙΩΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΑΡΑΣΙΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ο Πρεσβύτερος Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, ο Πρεσβύτερος Η ΟΣΙΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ, η Θαυματουργή Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ, […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2014

7 IOYNΙΟΥ 2014 † Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). «Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χρι-στ鬬α¬νῶν». .Θεοδότου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2014

7 IOYNΙΟΥ 2014 † Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). «Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χριστιανῶν». .Θεοδότου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ. Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ (6/6/14)