ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

«ΕΙΣΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΣ ΣΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Advertisements

¨ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΗΧΟΣ Δ΄ΜΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ

«Eἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου» – Αγιοπολίτης

ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΙΧΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΨΑΛΜΟΥ 103 ΣΕ ΗΧΟ Δ΄ ΛΕΓΕΤΟΣ

«ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ ΣΟΙ, ΚΥΡΙΕ» ΨΑΛΜΟΣ 137 ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΧΟΡΟΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

  137 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου. – ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι, ὅτι ἤκουσας πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 2 προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου καὶ ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν τὸ ὄνομα τὸ […]

«ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ ΜΕ» ΨΑΛΜΟΣ 22 ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Συγκροτείται μυστικός «απελευθερωτικός στρατός» στην Ελλάδα! Η δύναμη του Ψαλτηρίου απέναντι στην κρίση που ταλανίζει τον ευλογημένο τόπο…

  Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων (Ψαλμ. 32, 10)! Εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερρύσατό μου… Ούτος ο πτωχός εκέκραξε, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν (ψαλμ. 33, 5, 7)! Στη σύσταση ενός ιδιότυπου […]