ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

» ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

Advertisements

«ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΕΨΗΣ» «ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ¨ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

«ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ» ΠΟΙΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

«ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ» ΨΑΛΛΕΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

«ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

Ἤχον πλ. β’ Ἡ ἀσώματος φύσις, τὰ Χερουβείμ, ἀσιγήτοις σε ὕμνοις, δοξολογεῖ. Ἑξαπτέρυγα ζῷα, τὰ Σεραφείμ, ταῖς ἀπαύστοις φωναῖς σε, ὑπερυψοῖ. Τῶν Ἀγγέλων τε πᾶσα ἡ στρατιά, τρισαγίοις σὲ ᾄσμασιν, εὐφημεῖ.

» ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης. Ἰδοὺ θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορεῖται. Πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα.

«ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΕΨΗΣ» «ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ