Αρχείο κατηγορίας ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ

«ΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΝ ΧΩΡΑΝ» ΗΧΟΣ Α΄ΙΔΙΟΜΕΛΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΣΩΤΟΥ ‘ΧΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ»

Advertisements

ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΥ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ