Αρχείο κατηγορίας ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ

ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΥ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ

 

Advertisements