Αρχείο κατηγορίας ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

«ΓΕΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΙΔΕΤΕ» Ιωάννου Κλαδά, Λαμπαδαρίου. 14ου αι. «ΧΟΡΩΔΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ»

Advertisements

ΣΤΙΧΗΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ : «ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ» «ΠΑΝΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ» ΗΧΟΣ Α΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ