Αρχείο κατηγορίας ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗ

» ΔΕΥΤΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΙ ΛΑΟΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ΩΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗ

Advertisements

«ΔΕΥΤΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΙ ΛΑΟΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ΩΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗ