Αρχείο κατηγορίας ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

«ΜΗ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ» ΧΟΡΩΔΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ» ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΗΧΟΣ Α΄

Advertisements