ΧΟΡΟΣ «ΤΡΟΠΟΣ»

«ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑΛΑΒΕΤΕ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ «ΤΡΟΠΟΣ»

Advertisements

«ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ «ΤΡΟΠΟΣ»

«ΕΝ ΤΗ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΗ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ‘ΤΡΟΠΟΣ’

«ΕΝ ΤΗ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΗ» – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ» ΤΡΟΠΟΣ «

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ «ΤΡΟΠΟΣ» 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΚΟΝΙΟ (ΤΟΥΡΚΙΑ) – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 KANONAΡXEI O ΑΡΓ. ΧΑΛΑΡΗΣ

«ΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ «ΤΡΟΠΟΣ»

  Ἰδιόμελον ἦχος πλ.α’ Δόξα Πατρί… Καὶ νῦν… Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν. Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβω ἐκυμαίνετο, καὶ διεῤῥήγνυτο ναοῦ […]