Αρχείο κατηγορίας ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας»Όρθρος Μεγάλης Τρίτης

https://player.vimeo.com/video/261435616?title=0&byline=0&portrait=0

Ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Χασανίδης ψάλει το ιδιόμελο του Όρθρου της Μεγάλης Τρίτης «Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας» σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου.

http://www.pemptousia.gr/video/o-ti-psichis-rathim%E1%BD%B7%E1%BE%B3-nist%E1%BD%B1xas-orthros-megalis-tritis/