ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

«Δεῦτε ἐργασώμεθα» ΗΧΟΣ Α΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΧΑΡ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ/ ΓΕΡ. ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ/ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δόξα…Ἦχος α’ Ἰδιόμελον Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι καρποὺς μετανοίας, ἐν τούτῳ ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καὶ πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις τάς ἀρετὰς κατορθοῦντες, τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου δηνάριον παρέχει δι οὗ ψυχὰς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος. Advertisements

Δόξα τῶν Προπατόρων· «Δεῦτε, ἅπαντες, πιστῶς πανηγυρίσωμεν». ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

«ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ» Θ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ- Χ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» ΧΟΡΩΔΙΑ C.M.K. ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄/Χ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ

 

«Ἐξέδυσάν Με Τὰ Ἱμάτιά Μου…» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ /ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

«ΑΙΝΟΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ» ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΓΚΑΡΙΔΗΣ

«ΩΣ ΕΠ΄ΕΣΧΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ» ΕΩΘΙΝΟΝ Θ΄ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ