ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

Δόξα τῶν Προπατόρων· «Δεῦτε, ἅπαντες, πιστῶς πανηγυρίσωμεν». ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

Advertisements

«ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ» Θ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ- Χ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» ΧΟΡΩΔΙΑ C.M.K. ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄/Χ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ

 

«Ἐξέδυσάν Με Τὰ Ἱμάτιά Μου…» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ /ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

«ΑΙΝΟΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ» ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΓΚΑΡΙΔΗΣ

«ΩΣ ΕΠ΄ΕΣΧΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ» ΕΩΘΙΝΟΝ Θ΄ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

«ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΝ» ΕΩΘΙΝΟΝ Ι΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ