ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΙΡΜΟΣ ΤΗΣ Θ΄ ΩΔΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Advertisements

«Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις» Φ. Κετσετζής «Ιδιόμελα Τρίτης Ώρας» – Χαράλαμπος Τζινευράκης /- «Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ » Α. Βουγιουκλής /»Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου» Π. Γαϊτάνος

     

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΤΟΝ ΛΟΓΧΑΙΣ ΚΛΗΡΩΣΑΜΕΝΟΝ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ Θ.ΦΩΚΑΕΩΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ» ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΗΧΟΣ Γ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ