ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ

Φώτης Κόντογλου: «Το δίπορτο»

Από  diakonima.gr Τι να πει κανένας για εκείνους που λέγονται  χριστιανοί, που πάνε στην εκκλησία και παρακαλούνε τον Θεό να τους  βοηθήσει στη ζωή, και που λένε πως έχουνε την ελπίδα τους στο Χριστό,  στην Παναγία και στους Αγίους, κι’ από την άλλη μεριά είναι φιλάργυροι,  δεν δίνουνε τίποτα στ’ αδέρφια τους, τους φτωχούς, κι’ ολοένα […]

«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ»

Πως απαντάει ο Ίδιος ο Χριστός στην πειρασμό της φιλαργυρίας που Του θέτει ο διάβολος στην έρημο; Μιλάει το Ευαγγέλιο: «Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν  καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.  τότε λέγει αὐτῷ […]

«ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ» Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

Από την περίφημη «Κλιμαξ» του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου ας σταχυολογήσουμε μερικούς θησαυρούς ωφελείας:             «Η φιλαργυρία είναι προσκύνησις των ειδώλων, θυγατέρα της απιστίας, προφασίστρια νόσων, μάντις γηρατειών, υποβολεύς ανομβρίας, προμηνυτής λιμών.

«Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ»

«Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία». Κολ. 3. 5.                 Με αφορμή την παραβολή του άφρονος πλουσίου που θ’ ακουστεί την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στους Ορθόδοξους ναούς,  ας θυμηθούμε κι ας προβληματιστούμε με την παρακάτω διδακτική περικοπή από το Γεροντικό: