ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΣΤΙΦΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

Advertisements

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ Δ΄

ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ (11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%b8%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b1

«ΙΔΟΥ ΣΟΙ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟΝ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ε΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.  «᾿Ιωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς Κλίμακος». ῏Ηχος  δ΄· ἑωθινὸν α΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (09/04/16)

Δ΄ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2016)

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Τῇ Παρασκευῇ τῆς Δ’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας Μετὰ τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν