Αρχείο κατηγορίας ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΣΤΙΦΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

Advertisements

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ Δ΄

Ε΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Συνέχεια ανάγνωσης Ε΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

 «᾿Ιωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς Κλίμακος».

Ηχος  δ΄· ωθινν α΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (09/04/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

Δ΄ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2016)

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τ Παρασκευ τς Δ’ βδομάδος σπέρας

Μετ τς Δ’ Στάσεως τν Χαιρετισμν  

Συνέχεια ανάγνωσης Δ΄ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2016)