ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

21  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τετάρτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων Advertisements

Ε΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (2018)

18 ΜΑΡΤΙOY 2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος Ἦχος πλ. δ΄, ῾Εωθινόν Η´

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος πλ. δ΄, ῾Εωθινόν Η´ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/03/18)  

Δ΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2018)

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Τῇ Παρασκευῇ τῆς Δ’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας Μετὰ τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν  

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Παρασκευή τῆς Δ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τετάρτη  τῆς Δ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων