ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2017)

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Τετάρτη  τῆς Δ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων  

Δ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ(2017)

19 MAPTIOY 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2017)

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ϛ´  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2017)

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ) ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ϛ´ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/03/17)

Γ΄ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2017)

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Τῇ Παρασκευῇ τῆς Γ’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας Μετὰ τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν 

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2017)

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Παρασκευή τῆς Γ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων  

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2017)

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Τετάρτη τῆς Γ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων