ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Δ΄. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ(2017)

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ                                           ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Δ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (2/12/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ (2017)

    30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Τοῦ Ἁγίου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ (2017)

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Τοῦ Ἁγίου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. ΤH ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ  (29/11/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

26 NOEΜΒΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. δ´ – Ἑωθινόν Γ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ(2017)

26 NOEΜΒΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. δ´ – Ἑωθινόν Γ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/11/17)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ(2017)

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ +Μνήμη τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου.