ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) (2016)

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν θ΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) (2016)

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν θ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/8/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) (2016)

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν η῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν η῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/08/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ) (2016)

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ) ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν ζ῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ) (2016)

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ) ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν ζ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (06/08/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄.   ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Εὐδοκίμου, καὶ Προεόρτια τῆς προελεύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ϛ΄.