ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας». ᾿ ῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν β΄  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας». ῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν β΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/04/16)  

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ (2016)

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Παρασκευή τῆς E’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

14  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος (τοῦ Μεγάλου Κανόνος) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τετάρτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ε΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 160 ακόμα followers