ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (ΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) (2016)

6 MAΪOY 2016 +Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ «Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς». Ἦχος πλ. β΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (2016)

6 ΜΑΪΟΥ 2016 Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.  Ἦχος πλ. β΄. Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (05/05/2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (2016)

΄5 ΜΑΪΟΥ 2016 † Πέμπτη τῆς διακαινησίμου. +Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος ῏Ηχος πλ. α΄.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (2016)

4 MAΪOY 2016 Τῌ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Ἦχος δ’.  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (2016)

3 ΜΑΪΟΥ 2016 † Τρίτη τῆς διακαινησίμου. Σήμερον συμψάλλεται ἐκ μεταθέσεως  ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τοῦ  Εὐαγγελιστοῦ  Μάρκου     ῏Ηχος γ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (2016)

1 ΜΑΪΟΥ 2016 Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ (2016)

1 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝΝΥΧΙΣ

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 169 ακόμα followers