Αρχείο κατηγορίας ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΡΙΤῌ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Advertisements

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)

σπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012

῾Η εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ εἴσο­δος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

᾿Αγάβου, ῾Ρούφου, Φλέ­γον­τος, ῾Ερμοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΠΡΩΪ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012

῾Η εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ εἴσο­δος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

 ᾿Αγάβου, ῾Ρούφου, Φλέ­γον­τος, ῾Ερμοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/04/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων
Τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.
Καλλιοπίου καὶ ᾿Ακυλίνης μαρτύρων (†304). Γεωργίου ὁσίου ἐπισκ. Μυτιλήνης († θ΄ αἰ.).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)