Αρχείο κατηγορίας ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
† ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πατριαρχῶν ᾿Αλεξανδρείας.
Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). ᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). ᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).
Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ  (16/01/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.
Παύλου ὁσίου τοῦ Θηβαίου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ καλυβίτου. Γερασίμου (Παλλαδᾶ) πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.
῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν θ΄..________________________________________

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.
Παύλου ὁσίου τοῦ Θηβαίου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ καλυβίτου. Γερασίμου (Παλλαδᾶ) πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.
῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν θ΄.
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/1/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ