ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2017)

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ(25/7/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2017)

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2017)

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης   Τῌ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΕΣΠΕΡΑΣ(24/07/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ.   ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ζ´.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ.   ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ζ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/7/17)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ (2017)

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 + Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ (2017)

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/7/17)