ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ(2017)

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/11/2017)   Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ Θʹ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Β῞.῞. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ Θʹ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Β῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ 18/11/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΗ (2017)

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Μνήμη τοῦ Ὁσίου  Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη   +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν, Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου +Μνήμη τῶν ἁγίων Ἱερομαρτύρων, Νικάνδρου, Ἐπισκόπου Μύρων, καὶ Ἑρμαίου Πρεσβυτέρου.    

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΗ(2017)

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Μνήμη τοῦ Ὁσίου  Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη  +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν, Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου +Μνήμη τῶν ἁγίων Ἱερομαρτύρων, Νικάνδρου, Ἐπισκόπου Μύρων, καὶ Ἑρμαίου Πρεσβυτέρου.   Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (03/11/2017)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΙΑΝΟΥ ΥΙΩΝ ΘΕΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΣΙΑΣ(2017)

    1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΥΙΩΝ ΘΕΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΣΙΑΣ (2017)

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (31/10/2017)