ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ (2016)

  25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄.   ΛΟΥΚΑ Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Εὐφροσύνης. Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν Γ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ (2016)

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄.   ΛΟΥΚΑ Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Εὐφροσύνης. Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν Γ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/09/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (2016)

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν Β΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (2016)

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν α΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/09/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

  4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν ΙΑ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ῏Ηχος β΄, ἑωθινόν ΙΑ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (03/09/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.         Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μωσέως τοῦ Αἰθίοπος.                                                  ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ι΄.