ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ) (2016)

8  ΜΑΊΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Τὰ ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, ἡ ψηλάφησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ,  τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ, ᾿Αρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†449).

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ) (2016)

8  ΜΑΊΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Τὰ ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, ἡ ψηλάφησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ, τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ, ᾿Αρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†449). Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ  ΕΣΠΕΡΑΣ (7/05/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (2016)

7  ΜΑΪΟΥ 2016 † Σάββατον τῆς διακαινησίμου.  ῏Ηχος πλ. δ΄.  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (ΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) (2016)

6 MAΪOY 2016 +Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ «Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς». Ἦχος πλ. β΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (2016)

6 ΜΑΪΟΥ 2016 Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.  Ἦχος πλ. β΄. Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (05/05/2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (2016)

΄5 ΜΑΪΟΥ 2016 † Πέμπτη τῆς διακαινησίμου. +Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος ῏Ηχος πλ. α΄.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (2016)

4 MAΪOY 2016 Τῌ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Ἦχος δ’.  

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 160 ακόμα followers