Γ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2015)

8 MAPTIOY 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Continue reading «Γ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2015)»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) (2015)

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Γρηγορίου ἀρχιε­πι­σκό­που Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ».

Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) (2015)»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) (2015)

 

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Γρηγορίου ἀρχιε­πι­σκό­που Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ».

῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ϛ΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (07/03/15)

Continue reading «ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) (2015)»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

7 ΜΑΡΤΙΟΥ  2015

Σάββατον τῆς Β’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

  Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Β΄ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2015)

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Β’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

Μετὰ τῆς Β’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν 

  Continue reading «ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Β΄ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρασκευή τῆς Β’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τετάρτη τῆς B’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Continue reading «ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)»

Β΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2015)

1 ΜΑΡΤΙΟY 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Continue reading «Β΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2015)»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (2015)

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ­ΞΙΑΣ). 

«Ἀ­νά­μνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων» (843).

Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (2015)»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (2015)

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ­ΞΙΑΣ). 

«Ἀ­νά­μνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων» (843).

῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ε΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/02/15)

  Continue reading «ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (2015)»