ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Σάββατον τῆς Δ’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Σάββατον τῆς Γ’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (2018)

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 +Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων  +Τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ (2018)

30 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Τῇ Παρασκευῇ τῆς ς’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ϛ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

30 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 Παρασκευή τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ϛ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τετάρτη τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2018)

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ