ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2016)

  11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ +ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν Γ΄΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2016)

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν Γ΄΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/12/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (2016)

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΛΟΥΚΑ +Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Β῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (2016)

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΛΟΥΚΑ +Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Β῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (03/12/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ (2016)

  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016                       +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄΄ΛΟΥΚΑ    Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Α῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ(2016)

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016                      +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄΄ΛΟΥΚΑ    Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Α῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/11/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΛΟΥΚΑ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ) (2016)

  20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄.   ΛΟΥΚΑ Τὰ Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ΙΑ΄.