ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ) (2015)

Posted on Updated on

31 ΜΑΪΟΥ 2015

+Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

 (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν)

  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

Posted on Updated on

31 ΜΑΪΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

«Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝ­­­ΤΗΚΟΣΤΗΣ».

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/05/15)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

Posted on Updated on

30 ΜΑΪΟΥ 2015

† Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον).

«Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χρι­στι­­α­νῶν».

  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »