ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ (2016)

  30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ . ῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν Η΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ (2016)

  30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ . ῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν Η΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/10/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ (2016)

    23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ζ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ(2016)

  23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ζ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/10/16)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ) (2016)

16  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ζ΄΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (15/10/16)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ (2016)

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΛΟΥΚΑ Μνήμη του Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρονίκου, καὶ τῆς συμβίας αὐτοῦ. ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Ε῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (08/10/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (2014)

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Μαρίνου μάρτυρος τοῦ γέροντος.