ΤΥΠΙΚΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ (2016)

  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016                       +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄΄ΛΟΥΚΑ    Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Α῞. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ(2016)

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016                      +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄΄ΛΟΥΚΑ    Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Α῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/11/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΛΟΥΚΑ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ) (2016)

  20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄.   ΛΟΥΚΑ Τὰ Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ΙΑ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΛΟΥΚΑ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ) (2016)

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄.   ΛΟΥΚΑ Τὰ Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ΙΑ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/11/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2016)

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ + Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου. ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν Ι΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2016)

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ + Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου. ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν Ι΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (12/11/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ (2016)

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν Θ΄.