ΤΥΠΙΚΟΝ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄.   ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Εὐδοκίμου, καὶ Προεόρτια τῆς προελεύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ϛ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄.   ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Εὐδοκίμου, καὶ Προεόρτια τῆς προελεύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ϛ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/7/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ (2016)

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. +Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ε΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. +Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ε΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (23/07/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 630 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ (2016)

  17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 +Τῶν ἁγίων 630 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δʹ Οἰκουμενικῆς  Συνόδου (451), +Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν δ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ (2016)

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 +Τῶν ἁγίων 630 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δʹ Οἰκουμενικῆς  Συνόδου (451), +Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν δ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/07/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (2016)

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 +ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ