Αρχείο κατηγορίας ΤΥΠΙΚΟΝ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2019)

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Κυριακ ΣΤ´ βδομάδος Ματθαίου

+Μνμη τν γων ποστλων κα Διακνων Προχρου, Νικνορος, Τμωνος κα Παρμεν.

χος πλ. αωθινν ΣΤ.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2019)

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Κυριακ ΣΤ´ Ματθαίου

+Μνμη τν γων ποστλων κα Διακνων Προχρου, Νικνορος, Τμωνος κα Παρμεν.

χος πλ. αωθινν ΣΤ.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/7/19)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (2019)

 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Μνμη το γου νδξου Μεγαλομρτυρος κα αματικο Παντελεμονος

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (2019)

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Μνμη το γου νδξου Μεγαλομρτυρος κα αματικο Παντελεμονος

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/7/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2019)

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Μνμη τς γας σιομρτυρος το Χριστο Παρασκευς

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2019)

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Μνμη τς γας σιομρτυρος το Χριστο Παρασκευς

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τ ΠΕΜΠΤ ΕΣΠΕΡΑΣ(25/7/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2019)

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Μνμη τς Κοιμσεως τς γας ννης, μητρς τς περαγας Θεοτκου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2019)

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Μνμη τς Κοιμσεως τς γας ννης

                                    Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ(24/07/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (2019)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΜΝHΜΗ  AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (2019)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ

                                  Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (21/07/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ (2019)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΜΝΗΜΗ AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια μαρια μαγδαληνη

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ(2019)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΜΝΗΜΗ  AΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια μαρια μαγδαληνη

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (21/07/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ(2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2019)

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ωθινν Ε’ χος δ’

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2019)

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΑΤΘΑΙΟΥ

ωθινν Ε’ χος δ’

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/07/19)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (2019)

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ Tοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (2019)

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Tο γου νδξου Προφτου λιο το Θεσβτου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/7/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ(2019)

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Μνμη τς σας Μακρνης, δελφς το Μεγλου Βασιλεου

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ(2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ (2019)

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+Μνμη τς σας Μακρνης, δελφς το Μεγλου Βασιλεου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ

Τ ΠΕΜΠΤ ΕΣΠΕΡΑΣ(18/7/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (2019)

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ς γίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ (2019)

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Τ ΤΡΙΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ (2019)