ΤΥΠΙΚΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (2018)

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου. Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/01/18) Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2018)

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2018)

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (10/01/18)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) (2018)

21 IANΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +Κυριακὴ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (Τοῦ Ζακχαίου). +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ  Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νεοφύτου. ῏Ηχος πλ. δ´ – ῾Εωθινόν ΙΑ´.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) (2018)

21 IANΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +Κυριακὴ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (Τοῦ Ζακχαίου). +Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ  Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νεοφύτου. ῏Ηχος πλ. δ´ – ῾Εωθινόν ΙΑ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/01/18)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ +Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2018)

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +Τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/18)