ΤΥΠΙΚΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Ι῞. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Ι῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/01/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ Ή ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017       +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Θ῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ(2017)

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017       +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Θ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/01/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2017)

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (2017)

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +Ή Σύναξις τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (06/01/17)  

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017 +ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ