ΤΥΠΙΚΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ(2016)

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 +᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Με­λά­νης ὁσίας τῆς ῾Ρωμαίας (†449), Ζωτικοῦ ὀρφα­νο­τρόφου Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (2016)

  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2016 † ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2016)

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 +Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (2016)

    18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Δ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (2016)

  18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Δ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/12/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2016)

  11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ +ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν Γ΄΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2016)

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν Γ΄΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/12/16)