ΤΥΠΙΚΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.         Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μωσέως τοῦ Αἰθίοπος.                                                  ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ι΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μωσέως τοῦ Αἰθίοπος.                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ι΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/08/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) (2016)

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν θ΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) (2016)

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν θ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/8/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) (2016)

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν η῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν η῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/08/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ) (2016)

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ) ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν ζ῞.