Αρχείο κατηγορίας ΤΣΙΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«Βεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν μου» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements