ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «῾Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ». Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας († 444).  ῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν η΄ Advertisements

«ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ»

Μια ομιλία για την ανθρωπότητα