ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

«῾Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ». Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας († 444).

 Ηχος πλ. α΄· ωθινν η΄

Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ»