ΤΡΙΩΔΙΟΝ

«Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου» Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

«Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί- ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες∙ ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν» (Ματθ. στ’ 16). Ὅταν νηστεύετε δέν πρέπει νά φαίνεστε σκυθρωποὶ καὶ κατηφεῖς, ὅπως οἱ ὑποκριτές. Αὐτοί ἀλλοιώνουν τὸ πρόσωπό τους γιά νά φαίνεται μαραμένο, ὥστε νά δείξουν στούς […]

Advertisements

«Η Εκκλησία πρέπει να αντισταθεί κρούοντας πένθιμα τις καμπάνες»

Άρθρο του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Δοχειαρίου Γέροντα Γρηγορίου Η ΦΕΤΕΙΝΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Ἐφέτος ἀφιέρωσαν οἱ Θεσσαλονικεῖς τὴν Τσικνοπέμπτη στὸν ἐμπαιγμὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ράσου. Φόρεσαν σταυροὺς καὶ ράσα καὶ μίτρες καὶ τιάρες καὶ κουκούλια μοναχικά. Ἂν αὐτοὶ εἶναι χριστιανοί, θὰ πρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ τοὺς ἀφορίση καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύνη ἀπὸ […]

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2018)

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ +Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου ᾽Αδάμ. ῏Ηχος δ´ – ῾Εωθινόν Δ´ Advertisements

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2018)

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ +Ἐν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ῾Αγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν.     Advertisements

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2018)

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ῏ Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Γ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/02/18)   Advertisements

Advertisements

ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΥ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ

  Advertisements

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ´ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) (2018)

  28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018 +Κυριακή ΙϚ´ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)  Ἦχος α’ Ἑωθινὸν Α’  Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/01/18) Advertisements

Advertisements