ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ

Love (The only treasure) Πρεσβ. Σάββας Κυράζογλου

How can I stop my tear Πως μπορώ να σταματήσω το δάκρυ μου when about wars I hear όταν διαρκώς ακούω για πολέμους how can I, how can I πως μπορώ, πως μπορώ How can I live in a lie Πως μπορώ να ζω σε ένα ψέμα when around me people die όταν γύρω μου […]