ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ(2017)

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 +Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων. Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

    30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀπο­στό­λων

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀπο­στό­λων ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (29/6/16)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2014

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 + Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2014

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/6/14)

«Ἀπολυτίκιον τῶν ΙΒ’ Ἀποστόλων» Ἦχος γ’

Ἀπολυτίκιον τῶν ΙΒ’ Ἦχος γ’ Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ  ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Ιουνίου

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΥΓΕΛΛΟΣ απόστολος από τους 70 (Ο’) Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ από τη Σινώπη ΟΙ ΑΓΙΟΙ 1040 ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΚΝΑΝΑΣ Μνήμη των αγρίως σφαγιασθέντων υπό Κουρδικών ορδών Αναλυτικά