Αρχείο κατηγορίας ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΣΥΝΑΞΕΩΣ τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων_2020

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ν Αγίων νδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΣΥΝΑΞΕΩΣ τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων_2020

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2019)

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ν Αγίων νδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων.

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων

ωθινν Β’ χος α’

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2019)

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019        

+ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ν Αγίων νδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων.

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων

ωθινν Β’ χος α’

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/6/19)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2019)

«Η ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΡΑΚΑΛΙΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ/ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ/ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ /ΠΑΝ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ(2017)

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ν Αγίων νδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ(2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

 

 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

† Σναξις τν γων νδξων 12 πο­στ­λων

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

† Σναξις τν γων νδξων 12 πο­στ­λων

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (29/6/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2014

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
+ Τῶν ῾Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ᾽Αποστόλων.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2014

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
† Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων
Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/6/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2014

«Ἀπολυτίκιον τῶν ΙΒ’ Ἀποστόλων» Ἦχος γ’

Ἀπολυτίκιον τῶν ΙΒ’

χος γ’

πόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ  ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Ιουνίου


  • Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΥΓΕΛΛΟΣ απόστολος από τους 70 (Ο’)

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ από τη Σινώπη

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 1040 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΚΝΑΝΑΣ

  • Μνήμη των αγρίως σφαγιασθέντων υπό Κουρδικών ορδών

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Ιουνίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Τν Αγίων νδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

† Σναξις τν γων νδξων 12 πο­στ­λων

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/6/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ