ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ Οἱ μαρτυρήσαντες στὴν λίμνη τῆς Σεβαστείας σαράντα ἐπίλεκτοι χριστιανοὶ στρατιῶτες!!! (9 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Γράφει ὁ Ἀριστείδης Γ. Θεοδωρόπουλος  Στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου μ.Χ. αἰώνα ἔζησαν καὶ μαρτύρησαν στὴν Σεβάστεια τῆς ἱστορικῆς καὶ ἁγιοτόκου μικρασιατικῆς γῆς σαράντα ἐπίλεκτοι στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι κατάγονταν ἀπὸ διαφορετικοὺς τόπους, ἀλλὰ τοὺς ἕνωνε ἡ βαθιὰ καὶ ἀκλόνητη πίστη τους στὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν μόνο ἀληθινὸ καὶ παντοδύναμο Θεό. Σύμφωνα μὲ τοὺς Παρισινοὺς Κώδικες 1575 […]

Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Μαρτίου

      Ο ΑΓΙΟΣ ΥΠΑΤΙΟΣ επίσκοπος Γαγγρών Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ο Ομολογητής, επίσκοπος Μελιτηνής ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΥΔΑΣ επίσκοπος, οι μαζί μ’ αύτόν ΕΝΝΕΑ Μάρτυρες και άλλοι πολλοί ΑΓΙΟΙ, πού μαρτύρησαν στην Περσία. Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο Θαυματουργός Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ πού μαρτύρησε στην […]

Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Μαρτίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ συγγραφέας της ΚΛΙΜΑΚΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΗΛ ή ΙΩΑΔ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό εν τω φρέατι Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατριάρχης Ιεροσολύμων Η ΑΓΙΑ ΕΥΒΟΥΛΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Μητροπολίτης Κορίνθου Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ   Αναλυτικά

Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Μαρτίου

  ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΚΟΣ επίσκοπος Άρεθουοίων, ΚΥΡΙΛΛΟΣ Διάκονος, και των εν Άσκάλωνι και Γάζη παρθένων γυναικών και ιερωμένων ανδρών ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΩΝΑΣ, ΒΑΡΑΧΗΣΙΟΣ και οι συν αυτοίς ΖΑΝΙΘΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, ΜΑΡΟΥΘΑΣ, ΝΑΡΣΗΣ,ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΗ (κατ’ άλλους Μαρής), ΑΒΙΒΟΣ, ΣΙΜΙΑΘΗ (κατ’ άλλους Σιμιάθης) και ΣΑΒΑ ή Σώθα (κατ’ άλλους Σάββας) Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ο Όμολογητής επίσκοπος Χίου Βιθυνίας […]

Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Μαρτίου

     Ο ΟΣΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ο Νέος Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο Θαυματουργός και ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Όσιομάρτυρας, ο Σπηλαιώτης Ο ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ ο Ίεροσολυμίτης, Αναλυτικά

Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Μαρτίου

Η ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ή εν Θεσσαλονίκη Ο ΟΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ο εν τω «Ασπρω» ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΙΛΗΤΟΣ, ΛΥΔΙΑ, τα δύο τους παιδιά ΘΕΟΠΡΕΠΙΟΣ και ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ο δούκας και ΚΡΟΝΙΔΗΣ ο Κομενταρήσιος ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΒΑΡΟΥΧΙΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΝΑΝΙ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ επίσκοπος Κορίνθου Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Αναλυτικά

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Μαρτίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ίερομάρτυρας και οι 199 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ό Άδριανουπολίτης ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΡΩΣΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΦΡΑΙΜ ό εν σπηλαίω, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ό εν της Τοτίμη Μονής του Σωτήρος δομήτωρ και αρχηγός και νεοφανής Θαυματουργός και ΝΙΚΩΝ ηγούμενος του Σπηλαίου Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ (Ρώσος) Αναλυτικά